Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Olemme iloisia ja kiitollisia, että olet löytänyt Aikapuu Oy:n verkkosivuston ja toivottavasti olemme pystyneet auttamaan sinua arjessasi ja juhlassasi. Henkilökohtaisten tietojesi suojassa pitäminen ja molemminpuoleinen luottamuksen säilyttäminen on meille kunnia-asia.

Tämä on Aikapuu Oy:n (myöhemmin ”me” tai ”Aikapuu”) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (myöhemmin ”GDPR”) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste (myöhemmin ”tietosuojaseloste”). Kun käytämme sanaa ”sinä”, tarkoitamme ketä tahansa henkilöä, joka on luovuttanut tietojansa meille joko verkkosivuston, sähköpostin tai asiakaspalvelutilanteen (kasvotusten tai sähköisesti) kautta. Vastaamme mielellämme sinun kysymyksiisi tietosuojaa koskien sähköpostitse info@aikapuu.com.

Olemme laatineet tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen 12.9.2019. Viimeisin muutos siihen on tehty 12.9.2019.

Rekisterinpitäjä

Aikapuu Oy (y-tunnus: 3096348-1), Kaukomäentie 758, 27130 Eurajoki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Anu Jokinen, info@aikapuu.fi, p. 045 256 7532

Rekisterin nimi

 1. Aikapuu Oy:n asiakasrekisteri
 2. Aikapuu Oy:n markkinointi- ja viestintärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kun käsittelemme tietojasi tarkoituksemme on

 1. asiakassuhteiden hoitaminen, asiakassuhteiden hallinnointi, asiakassuhteiden kehittäminen, palvelujen tarjoaminen ja toimittaminen, palvelujen kehittäminen ja laskutus sekä reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittäminen.
 2. asiakkaalle suunnattu viestintä tiedotus-, uutisointi- ja markkinointitarkoitus, joka sisältää suoramarkkinoinnin ja sähköisen suoramarkkinoinnin.

Sinulla on oikeus kieltää sinulle kohdistettu suoramarkkinointi.

Käsittelemme tietojasi itse sekä saatamme hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä meidän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

Tietojasi ei käytetä missään kohtaa automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Käsittelyn oikeusperusteet

Kun käsittelemme henkilötietojasi, käsittelymme oikeusperusteita ovat seuraavat GDPR:n mukaiset perusteet:

 1. olet antanut suostumuksesi henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
 2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi (GDPR 6 art. 1.b);
 3. käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu oikeutettu etumme perustuu sinun ja meidän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että olet meidän asiakkaamme, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita olet kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterimme sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista asiakkaistamme:

 1. henkilön perustiedot ja yhteystiedot:
  a) Aikapuu Oy asiakasrekisteri: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  b) Aikapuu Oy markkinointi- ja viestintärekisteri: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite
 2. henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa
 3. henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja keräämme sinulta itseltäsi. Keräämme ja päivitämme henkilötietoja myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät meidän ja sinun välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla toteutamme asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiamme. Rekisteriin tallennettavia tietoja saamme lisäksi mm. internetlomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta (Facebook, Instagram ja muista sosiaalisen median kanavista), Mailchimpista, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa luovutat meille tietojasi.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetämme ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioimme kolmen vuoden välein ja joka tapauksessa sinua koskevat tiedot poistetamme rekisteristä viiden vuoden kuluttua sen jälkeen, kun asiakassuhteesi meihin on päättynyt, ja asiakassuhteeseemme liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Kirjanpitotositteita säilytämme kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioimme säännöllisesti omien käytöntöjemme mukaan. Lisäksi toteutamme kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Aikapuu Oy:n asiakasrekisteri säilytetään WordPress -alustalla ja markkinointi- ja viestintärekisteri säilytetään yhdysvaltalaisessa Mailchimp-palvelussa. Tietoja ei luovuteta muille toimijoille.

Evästeet ja muu seuranta

Verkkosivustomme hyödyntää evästeitä sekä selaimen muistia. Evästeitä käytetään mm. ostoskorin toiminnallisuuksiin, käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröityneen asiakkaan kirjautumiseen. Jos haluat poistaa evästeet, voit näin tehdä selaimesi asetuksista. Selaimesi lataa kuitenkin uudet evästeet aina kun vierailet sivustollamme. Jatkamalla verkkosivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Verkkosivustollemme on asennettu myös erilaisia seurantatiedostoja, joilla sinusta ja muista kävijöistä saadaan tietoja, ja joiden avulla voimme tarjota sinulle paremman käyttökokemuksen. Toimintaasi seurataan mm. Googlen analytiikan ja mainostoimintojen sekä Facebookin, Youtuben ja Instagramin kautta. Näiden avulla pystymme parantamaan verkkosivustomme sisältöä ja toimintaa, kohdentamaan verkkosivusisältöä sekä kohdentamaan mainossisältöä. Lue lisää evästekäytännöistämme.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterimme käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojaamme asianmukaisesti. Kun rekisteritietojasi säilytetään Internet-palvelimilla, huolehdimme laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta asiaankuuluvasti. Huolehdimme myös siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijämme ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriimme tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, lähetäthän pyynnön meille kirjallisesti. Voimme tarvittaessa pyytää sinua esittämään henkilöllisyytesi. Vastaamme sinulle GDPR:ssä säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää sinua koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään sinulla on muut GDPR:n mukaiset oikeudet kuten henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiset tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjällemme, joka voi pyytää sinua tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytesi. Vastaamme sinulle GDPR:ssä säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Scroll to Top