Luontopolut

Luontopolkumme on koostuvat erilaisista luontoaiheisista kysymyksistä ja tehtävistä ja soveltuvat monenlaisiin ympäristöihin ja maastoihin. Luontopolku rakennetaan sijoittamalla valmiit kysymys- ja tehtävälaput sopivien välimatkojen päähän toisistaan merkitylle reitille. Osallistujat kiertävät reitin ja kirjaavat vastauksensa erilliselle vastauslomakkeelle.

Luontopolkumme soveltuvat kaikenikäislle – yhdessä tai erikseen. Tärkeintä niissä on kosketus luontoon sekä yhdessäolo.

Voit aloittaa luontopolun valmistelun heti, sillä se toimitetaan sähköisesti heti tilauksen jälkeen.

Luontopolkumme sisältävät

Luontopolkumme sisältävät kahdeksan helposti lasten kanssa toteutettavaa tehtävää, vastauslomakkeet, ohjeet luontopolun kokoamiseen sekä oikeat vastaukset. Luontopolkumme on suunniteltu niin, että voit rakentaa tehtävien avulla hyvin oman näköisen luontopolun. Tehtävät ovat yleisluontoisia ja sopivat sellaisenaan hyvinkin erilaisiin ympäristöihin. Reitin pituus riippuu käytettävissä olevasta maastosta ja siitä kuinka taajaan haluat tehtävälappuja sijoittaa. Lyhimmillään luontopolun tehtävät voivat olla sijoitettu esim. rakennuksen ympäri, kun taas pisimmillään voit suunnitella luontopolun valmiin polun tai metsäreitin varteen. Lapsille suunnatussa luontopolussa on hyvä huomioida maaston helppokulkuisuus sekä osallistuvien lasten ikähaarukka ja mukauttaa luontopolku sen mukaan.

Luontopolkumme soveltuvat

Luontopolkumme soveltuvat kaikenikäisille pienistä lapsista mummoihin ja vaareihin, jotka haluavat nauttivat luonnosta ja ulkona olemisesta. Pienempien lasten mukana olisi hyvä olla joku turvallinen aikuinen tai isompi lapsi, varsinkin jos luontopolku on sijoitettu maastoon, jotta lapsi ei yksin hätäänny esim. eksyessään reitiltä. Tehtävät edellyttävät lukutaitoa, joten vähimmäisvaatimus yksin luontopolkua kiertävälle on kyky lukea luettua tekstiä.

Missä voin käyttää luontopolkuja?

Luontopolkujamme voit käyttää kaikkeen missä tarvitaan ulkotiloihin ohjattua toimintaa. Lasten synttärit tai muut lastenjuhlat, kerhot, kaikenlaiset ulkoilutilaisuudet, kylä- tai kaupunginosajuhlat, sukulaistapaamiset, puuhaa mökille, erilaiset kauden aloitus- tai päätäjäistapahtumat erilaisille seuroille tai yhdistyksille tai mihin vain keksitkin tuotetta käyttää. Mielikuvitus olkoon kattonasi.

Luonnon virkistävä vaikutus

Tutkitusti luonnolla on lukemattomia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Alla listattuna muutamia niistä.

Teaching children about the natural world should be seen as one of the most important events in their lives.

Anna metsän virkistää ja lähde luontoseikkailulle jo tänään!

Lähteet

Sormo, K. Luonnon vaikutus ihmisen hyvinvointiin. Opinnäytetyö, sairaanhoitajakoulutus. Laurea ammattikorkeakoulu. 2017.

Scroll to Top