Tarinat

Vauhdita lasten mielikuvitusta teemaan sopivalla tarinalla! Yhdessä lukemalla lasten mielikuvitus, sanavarasto ja empatiakyky kasvavat. Lukeminen luo lämpimiä yhteisiä muistoja niin arkeen kuin juhlaankin ja luo pohjaa lukutaidolle.

Tärkeiden hetkien, kuten synttäreiden, juhlistaminen pienellä lukuhetkellä saattaa vaikuttaa positiivisesti kuinka lapsi kokee itsensä tärkeäksi ja rakastetuksi. Lukuhetkeen kannattaa panostaa ajallisesti ja laadullisesti, jotta saat varmasti lämpimän kontaktin lapseen.

Tarinan saat heti käyttöösi, sillä se toimitetaan sähköisesti heti tilauksen jälkeen.

Mihin tarinat sopivat?

Vastaus on yksinkertaisesti ihan kaikkeen! Tarinamme ovat lyhyitä ja siksi helppoja lähestyä. Itse lukeville lapsille tarinat sopivat mihin tahansa vapaaseen hetkeen. Yhteisen tarinahetken luominen perheen pienimpien kanssa ei vaadi kuin hetken aikaa, mutta sitäkin enemmän halua pysähtyä ja kohdata lapsi hetkeksi.

Lyhyt tarina on luonteva ja vaivaton ohjelmanumero perheen pienimmille mihin tahansa juhlaan tai tapahtumaan kuten lasten synttäreille, kerhoihin, kaverin tullessa yökylään tai moneen muuhun. Tarina toimii myös aikuisten juhlissa kuten häissä, syntymäpäivillä tai valmistujaisjuhlissa, joissa lapset herkästi joko tylsistyvät tai riehaantuvat. Tällöin voi olla enemmän kuin tarpeen kerätä perheen pienimmät rauhoittumaan tarinan ääreen hetkeksi. Lapset arvostavat, kun heidänkin viihtymistään on ajateltu etukäteen! Jos tarvitset aikuisten juhliin muuta tekemistä lapsille, tutustu myös riimeihimme ja tietovisoihimme.

Tarinoita voi käyttää myös muun yhdessä tekemisen pohjana; voitte esimerkiksi tarinan pohjalta tehdä yhteisen kirjan, johon leikkaatte ja liimatte tarinan tekstiä ja lapsi saa jatkaa tarinaa sekä kuvittaa kirjan ihan itse! Mielikuvitus on vain kattona tarinoiden suhteen!

Lukemisen hyödyistä

Lukemisen, tarinoiden ja satujen terveysvaikutukset ovat kiistattomat. Lukukeskuksen mukaan lukeminen kehittää sosiaalisia taitoja, viestintä- ja empatiakykyä ja parantaa keskittymiskykyä. Lisäksi se vähentää tutkitusti stressitasoja.

Lapselle lukemisella on yhteys parempaan koulumenestykseen ja koulumyönteisyyteen. Saksalaisen lukututkimuksen mukaan kouluun menivät mielellään 83% niistä lapsista joille luettiin päivittäin, mutta vain 43% niistä lapsista joille luettiin harvoin. Lukeminen parantaa myös kykyä erottaa oikea väärästä. Samaisessa saksalaistutkimuksessa oikeudenmukaisena kaverina pidettiin 90 % niistä lapsista joille luettiin säännöllisesti ja 51% niistä lapsista joille luettiin vain harvoin. Sanavaraston kehittyminen ja kielellinen monipuolisuus on ylivertaista lukevilla lapsilla lukemattomiin verrattuna. Ylen artikkelin mukaan omalla ajallaan lukeva 17-vuotias hallitsee 50 000–70 000 sanaa; nuori, joka ei lue, vain runsaat 15 000. Ero on huikea!

Tarinoiden ja lukemisen myönteinen vaikutus piilee Suomen Kuvalehden artikkelin mukaan siinä, että se altistaa aivotoimintaa mielen teorialle (theory of mind), mikä tarkoittaa lukijan kykyä samastua kanssaihmisiin ja ympäristöön. Kaunokirjallisten tekstien ja runojen lukeminen aktivoi ihmisen sosiaaliaivot jäljittelemään todellisia ja kuviteltuja tapahtumia. Näin tarinoiden lukija ymmärtää paremmin omia ja toisten mielentiloja. Voisi kuvitella, että eritoten lapsien kyky eläytyä kirjojen maailmaan on aivan omaa luokkaansa, sillä heillä on muutenkin vilkas mielikuvitus.

The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.

Kaiken kaikkiaan lukemisen hyödyt ovat moninaiset ja monitahoiset. Lapset tarvitsevat lukemiseen aikuisen tukea ja kodin asenne lukemiseen on merkittävä ennen kouluikää. Meillä aikuisilla on suuri vastuu lasten lukuintoon ja sitä kautta myös lukutaitoon. Yhdessä lukeminen ei kuitenkaan ole yksisuuntainen tie, vaan kumpikin sekä aikuinen että lapsi hyötyvät tästä.  Rutgersin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että yhdessä lukeminen nimittäin lujittaa lapsen ja vanhemman suhdetta ja tekee yhteiselämästä helpompaa. Tulokset osoittivat, että yhteiset lukuhetket vaikuttavat positiivisesti vanhemman kasvatustyyliin ja täten siitä hyötyy koko perhe lisääntyneen yhteyden ja toistensa ymmärtämisen kautta.

Summa summarum

Lukemisesta ei tiedetä olevan lapsille mitään haittaa, päinvastoin hyötyjä on lukematon määrä. Vaikka oma lukeminen lapsuudessa olisikin jäänyt vähemmälle, kannattaa nähdä hieman vaivaa ja ylittää omia esteitään, sillä siitä saatavat hyödyt ovat kauaskantoiset ja positiiviset lapsesi elämässä. Alla listattuna muutamia niistä.

Luetaan lapsillemme, kun he ovat pieniä ja kannustetaan heitä lukemiseen läpi heidän lapsuutensa ja nuoruutensa. Lukutaidolla voi olla ratkaiseva merkitys minkälaisia aikuisia lapsistamme kehittyy.

Children are made readers on the laps of their parents.

Scroll to Top